3m - Du tar hand om andra. Vi tar hand om dig.

Produkter som arbetar lika hårt som du. Från enkla till särskilda behov, 3M erbjuder den skyddsutrustning som du och dina arbetare behöver mest, så att alla kan leverera som bäst.

3M erbjuder personlig skyddsutrustning inom följande kategorier:
• Huvud- och ansiktsskydd
• Hörselproppar
• Skyddskläder
• Skyddsglasögon
• Andningsskydd
• Säkerhet vid svetsning, se 3M SPEEDGLAS
• Kommunikationslösningar och hörselkåpor, se 3M PELTOR