Typer åndedrettsvern

Selve masken utgjør filtermaterialet. Masker merket med NR, non reusable, kastes etter 1 dags bruk. Masker merket R, reusable, kan brukes flere ganger. Masker godkjent etter nyeste standard beskytter både mot faste og væskeformige partikler. FFP masker er hygieniske, lette, krever ikke vedlikehold og er rimelige i innkjøp.Har ikke utskiftbare filter. Kan brukes flere ganger til filteret er mettet, da kastes hele masken. Lite vedlikehold, rimelige i innkjøp. Kan også leveres med kombifilter.Dekker nese og munn. Leveres med partikkel-, gass-, eller kombinasjonsfilter. Krever vedlikehold.Helmasker dekker øyne i tillegg til nese/munn. Har en langt høyere beskyttelsesfaktor enn halvmasker. Leveres med partikkel-, gass-, eller kombifilter. Krever vedlikehold.Luften filtreres ved at en vifte drar luften gjennom et filter, via en slange opp i pustesonen. Leveres med mange ulike typer hodesett: Helmaske, halvmaske, ansiktsskjerm, sveisemaske eller hette. Kan leveres med partikkel-, gass-, og kombifilter. Ingen pustemotstand, hvilket er en stor fordel sammenlignet med vanlige typer filtermasker uten lufttilførsel.Basert på trykkluft som renses i godkjent pusteluftfilter. Pusteluften går via godkjent pusteluftslange via regulator og videre inn i pustesonen. Ingen pustemotstand. Man er avhengig av kompressor, samtidig som trykkluftslangen hemmer bevegelsesfriheten. Derfor best egnet på stasjonære arbeidsplasser.Basert på tilførsel av luft fra pressluftflaske som bæres på ryggen. Uavhengig av omgivelsesluften. Føres ikke av Univern. Nominell beskyttelsesfaktor: 2000Produkter
Butiker