Vi står upp för Ukraina

Det är fruktansvärda tider vi bevittnar just nu! Folket i Ukraina lider enorma förluster och som bolag tar vi starkt avstånd från Rysslands invasion. Vi har ingen verksamhet i Ryssland och så vitt vi kan överblicka gör vi inga inköp av tjänster eller material från Ryssland.

För att stötta det ukrainska folket har Alligo-koncernen beslutat att donera 250 kronor per medarbetare till UNHCR.

Med vänliga hälsningar

Torbjörn Eriksson

Landschef

Produkter
Butiker