Bryter ner bränsle- och oljespill

Hjälp naturen med Dissoil

Ett olje- eller bränslespill är aldrig en önskad situation. DissOil är framtagen för att effektivt sanera spillet utan risk för miljöpåverkan. Den är 100% förnyelsebar, koldioxidneutral och bryter ner oljor, bränslen och lösningsmedel inom 3 veckor, även det som hunnit sjunka ner i marken. Du behöver inte samla upp absorbenten, den kan lämnas i naturen och behöver inte transporteras till deponin. 

Ett olje- eller bränslespill är aldrig en önskad situation. DissOil är framtagen för att effektivt sanera spillet utan risk för miljöpåverkan. Den är 100% förnyelsebar, koldioxidneutral och bryter ner oljor, bränslen och lösningsmedel inom 3 veckor, även det som hunnit sjunka ner i marken. Du behöver inte samla upp absorbenten, den kan lämnas i naturen och behöver inte transporteras till deponin. 

Så här fungerar Dissoil

Video
DissOil - The 100% Organic Oil Dissolver
Video
DissOil - How It Works

Gör så här vid ett spill

1. SPRID

Sprid DissOil direkt över spillet tills ytan är torr efter 2 minuter.

2.VATTNA

Normalt räcker fukten i marken för aktivering men om det är väldigt torrt behöver du tillsätta vatten.

3. KLART

Om absorbenten ligger på väg eller vid en arbetsyta kan du sopa undan den till diket eller motsvarande så den inte är i vägen för fortsatt arbete eller trafik.

Dissoil är ett svenskt företag med laboratorium i Uppsala, som utvecklat och producerar absorbenten DissOil.

HANDLA DISSOIL

Produkter
Butiker