Privat Företag

GDPR

Q Vad är GDPR?
Q Vem får spara uppgifter om mig?
Q Kan jag få ut de uppgifter som sparats om mig?
Q Kan jag få mina uppgifter raderade?
Q Måste företag berätta vilka uppgifter de har om mig?
Q Vad kan jag göra om mina uppgifter är fel?
Q Jag vill inte att ni använder mina uppgifter
Q Vad händer om mina uppgifter kommer i orätta händer