Minskade kostnader och högre säkerhet med effektiv fallskyddslösning

Stort säkerhetsfokus och optimal effektivitet är ingen omöjlig ekvation. Det visar Swedols fallskyddslösning för vattenreningsföretaget Hydria Water.

Utmaningar

  • Ge medarbetare större kunskap och rätt fallskyddsutrustning på ett tidseffektivt och proaktivt sätt.

  • Minska kostnaderna för att distribuera arbetsutrustning och få bättre kontroll över åtgången.

En säker arbetsmiljö står högst upp på agendan för vattenreningsföretaget Hydria Water. Med en strävan efter att alltid vara i framkant även under de mest utmanade arbetsförhållandena, inledde det Boråsbaserade företaget ett samarbete med Swedol förra året.

– Vi vill befinna oss i toppskiktet när det kommer till arbetsmiljö. Det är viktigt för företaget och för mig personligen, förklarar företagets eftermarknadschef Peter Rosén.

Hydria Waters var ute efter en helhetslösning som kunde förbättra två huvudsakliga dimensioner av arbetet: säkerhet och tillgänglighet. Med andra ord så behövde ett stort säkerhetsfokus förenas med en effektiv resursfördelning och ett lättillgängligt förbrukningssortiment.

– Vi behövde försäkra oss om att våra resande montörer var väl utrustade varje dag, både vad gäller material och mindset. Vi behövde dessutom en leverantör med lokal förankring, säger Peter och förklarar vidare:

– Tidigare var våra montörer tvungna att hämta sin utrustning i butik titt som tätt. Det tog mycket tid och blev onödigt kostsamt.

Lösning

  • Utbildning, utrustning, rådgivning och besiktning från en och samma leverantör.

  • Installation av en Smart Service-lösning.

Swedol fick förtroendet att ta hand om hela kedjan vad gäller säkerhet och material för Hydria Water: från utbildning och val av säkerhetsprodukter till besiktning av skyddsutrustning. Samtliga steg är viktiga med tanke på den utmanande arbetsvardag som många av teamets montage- och servicepersonal befinner sig i. Det kan handla om höga fallhöjder eller svåra miljöer som byggdes under en tid när säkerhetstänket såg annorlunda ut.

I lösningen ingick även en installation av Smart Service; en skåp- och lagerlösning med påfyllning varje vecka som gör det enkelt att få koll på varuflödet. Hydria Waters har i dagsläget denna lösning på två orter i landet.

Peter Rosén sammanfattar det han anser vara styrkan i Swedols metod.

– Vi värdesätter helheten, närheten och den snabba responsen. I mångt och mycket handlar det också om relationer - vi har en god kontakt, berättar han.

Effekt

  • Förhöjd säkerhetsmedvetenhet bland medarbetare

  • Uppdrag mer effektivt utförda tack vare lättillgängligt materialflöde

  • Lägre resursförbrukning och minskade kostnader.

Eftermarknadschef Peter beskriver att Swedols lösning understödjer Hydria Waters starka värderingar på ett flertal sätt. Den kan liknas vid en fyrstegsraket: säkerhet, kvalité, leverans och kostnad.

– Säkerhet är alltid fokus för oss och det har förstärkts genom Swedols utbildningar och utrustning. Det går i sin tur ihop med våra höga krav på kvalité - vi lämnar ingenting åt slumpen. Kan vi sedan säkerställa korrekta leveranser, vilket vi numera kan i allra högsta grad, har vi sammantaget en konkurrenskraftig kostnadsmedvetenhet.


Hydria Water är ett Boråsbaserat vattenreningsföretag som tillsammans med Swedol har hittat en effektiv fallskyddslösning.

Om Hydria Water
Verksamhet: Ett svenskt bolag inom vattenrening.
Anställda: 50 anställda.
Omsätter: 110 miljoner 2022.*
Ägarstruktur: Ingår i miljökoncernen Hydria Group.

*Uppskattad siffra.

Kontakta en expert inom området så berättar vi mer.