Ergonomi - en kvinna sitter vid ett skrivbord i kontorsmiljö och håller händerna på sin nedre rygg

Vår expertkunskap om ergonomi möjliggör ert företags goda arbetsmiljö

Ungefär 1,5 miljoner personer i Sverige uppger att de dagligen utsätts för påfrestande arbetsställningar. Därmed löper många medarbetare stor risk för skador i fall arbetsgivaren inte tar arbetsmiljön på allvar.

Brister i arbetsmiljö kan bero på om ineffektiva processer, underbemanning, olämplig belysning, fel hjälpmedel, verktyg eller otillräckligt skydd.

God ergonomi ger hållbara medarbetarskap

Felaktiga arbetsställningar och bristande kunskap om ergonomi utsätter kroppen för stress. Priset som medarbetarna får betala är muskuloskeletala besvär, smärta och försämrad arbetsförmåga, trots att det i många fall endast krävs ett par enkla förändringar för att åtgärda problemen.

Belastningsskador är vanligast i armarna och händerna, följt av ryggen, nacken och skuldrorna. Det är inte heller ovanligt att medarbetare utvecklar problem i höfterna, benen eller fötterna. En bra utgångspunkt är att undvika manuell hantering i den utsträckning det går, oavsett om det handlar om att lyfta, skjuta eller dra i föremål.

Våra kroppar behöver variera rörelsemönster för att de ska hålla livet ut. Med rätt kunskap och hjälpmedel kan vi minska antalet belastningsskador, vilket ger lägre sjukfrånvaro. Dessutom ger det en ökad effektivitet och produktivitet med friska och välmående medarbetare. Det är viktigt för oss att kunna hjälpa till att skapa rätt förutsättningar för människor att kunna genomföra sina arbeten på ett säkert och korrekt sätt.

Rätt ergonomi skapar förutsättningar för säkra arbetssätt

Ergonomi handlar inte bara om att motverka ohälsa, det handlar också om att hjälpa personalen att utföra sitt jobb. Studier visar att medarbetare undviker eller kortar sin tid vid vissa arbetsmoment, vilket i sin tur kan äventyra produktionstakten och produktkvalitén. I vissa fall hittar medarbetare egna arbetssätt i stället för att följa otydliga rutiner.

Men, med en genomtänkt arbetsplatsdesign och rätt hjälpmedel skapas förutsättningar för medarbetaren kan utföra sitt arbete med större precision och produktivitet. Dessutom kan kvalitetsdefekter minska med så mycket som 20–50 procent till följd av planering av och genomförande av ergonomiska åtgärder.

Expertråd om ergonomi:

Swedols bästa tips för en mer ergonomisk arbetsplats:

 • Höj- och sänkbara arbetsstationer tillåter medarbetaren att anpassa höjden efter uppgift.

 • Avlastande mattor och rätt skor skonar lederna – med fotskanning är det dessutom lätt att hitta rätt passform för den enskildes fötter.

 • Med hjälp av exempelvis balansblock hänger verktyget kvar vid rätt höjd som gör att den anställda snabbt, och utan att böja eller lyfta, kan återuppta arbetet.

 • Lägg de material, verktyg och tillbehör som ni använder oftast i en så kallad "grön zon" – en plats som är lättillgänglig.

 • Anpassa belysningen efter uppgiften. Att kisa eller luta sig fram för att kunna se försämrar arbetsställningen och är ofta lätt åtgärdat.

 • Håll en behaglig temperatur på jobbet. I kyla och drag försämras muskelstyrkan och finmotoriken.

Swedols ergonomiakut

2 av 5 arbetsskador som rapporteras in till Arbetsmiljöverket handlar om belastningsskador vilket tyder på en stor samhällsutbredning av problemet. Swedol hjälper dig att lätt och kostnadseffektivt åtgärda detta och förbättra ergonomin på arbetsplatsen.

 1. Vi går igenom arbetsprocessen och vilka krav som gäller.

 2. Föreslår vilka moment som kan elimineras eller automatiseras.

 3. Föreslår en design i 3D som visar fördelarna med att organisera om arbetsplatsen.

 4. Drar upp en 5S-plan för att minska onödiga risker.

 5. Föreslår rätt lyftdon, skor, mattor, bord och annat för att minska risken för belastningsskador.

Swedol erbjuder produkter och tjänster för att förbättra ergonomin hos ert företag

Vi skräddarsyr lösningar efter era behov, stora som små, med korta ledtider och stöd från starten till mållinjen.

Kontakta oss så berättar vi mer.