Kemskydd - kemikalier blandas i en e-kolv i ett laboratorium

Vi är experter på kemikalieskydd

En sund kemikaliehantering och goda rutiner ska vara en självklarhet i alla företags arbetsdag i fall medarbetare kommer i kontakt med kemikalier.

Att vara medveten om riskerna av produkter och mängden som används samt hur man som medarbetare hanterar dem är en viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö.

Men förutom kunskap inom området måste medarbetare också ha tillgång till skyddsutrustning av god kvalitet så att de har möjlighet att förebygga hälsorisker. Att skydda sig mot farliga ämnen och vätskor är livsviktigt. Kemikaliehantering kan innebära särskilda krav på skyddskläder, exempelvis kemskyddshandskar eller kemskyddsdräkt.

Vad är ett kemskydd?

Vilka typer av kemikalier en medarbetare kommer i kontakt med, under hur lång tid kontakten finns och vilka skyddskläder som används är tre viktiga faktorer när det handlar om kemikalieskydd. Dessutom kan det krävas särskild skyddsutrustning vid hantering av vissa kemikalier.

Kemskydd och rätt typ av skyddskläder minskar risken för kroppsskador. De ska dock aldrig förväxlas med "vanliga" arbets- och profilkläder. Skyddsnivå, bekvämlighet och funktion är faktorer som måste tas i beaktande när rätt kemskydd ska beställas och upphandlas.

Skyddskläder är alltid märkta med piktogram vilket är symboler som anger vilka risker kläderna skyddar mot. Ju fler risker kläderna skyddar mot, desto fler piktogram på skyddskläderna.

Att tänka på vid kemikaliehantering

Ett riskfyllt arbete med farliga kemiska ämnen kräver alltid en noggrann planering. Om arbetet kräver skyddsutrustning:

  • Välj rätt utrustning, till exempel skyddshandskar mot kemikalier. Skyddshandskar och kemskyddshandskar skyddar kroppen, huden och armarna mot lokala skadeverkningar, till exempel frätning, men även förgiftning om kroppen tar upp kemikalien genom huden.

  • Inför rutiner för riskbedömningar, inköp, städning och avfallshantering. Instruktionerna skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen och självklart också användas i den dagliga hanteringen.

  • Hantera kemikalier på rätt sätt genom att i första hand gå igenom alla kemiska ämnen som finns på arbetsplatsen och ta reda på hur farliga de är.

  • Se till att ha god kunskap om den arbetsmiljölagstiftning som ställer krav på verksamheten.

Välj rätt kemskyddshandske med hjälp av tre enkla frågor

Tycker du det är svårt att välja rätt kemskyddshandske? Vår partner Guide har tagit fram ett digitalt verktyg för att göra valet enklare.

Genom att besvara tre enkla frågor får du förslag på lämpliga skyddshandskar för just din arbetssituation inom kemskydd.

Det finns mängder av varianter av arbetshandskar på marknaden, med många olika funktioner.

För att hjälpa dig att hitta rätt har vi tagit fram ett standardsortiment som passar de flesta av våra kunder.

Här ger vi på Swedol tips på de olika modellerna och dess funktioner.

Vi kan kemikalieskydd

Låt oss hjälpa dig med råd om hur du ska tänka för att skydda medarbetarna.

Kontakta oss så berättar vi mer.