Så tar du hand om ditt batteri

Batterivård är viktigt för längre hållbarhet. Ett tips är bland annat att välja laddare som är anpassad till ditt batteris kapacitet, säger Magnus Wallin, ansvarig för batterisegmentet på Swedol.

Magnus Wallin är batteriexpert och vet hur man ska ta hand om batteriet för att få bästa effekt.

Han har många andra tips om laddning, förvaring och skötsel för bästa batterieffekt Magnus Wallin förklarar att grundregeln med batteriskötsel är att hålla batterierna fulladdade.

Ladda, ladda, ladda

– Står ett batteri urladdat bildas en sulfattillväxt på blyplattorna. Det kan liknas vid svampbildning och blir över tid en beständig beläggning som försämrar batteriets kapacitet. Så ladda, ladda, ladda!

Batterier bör inte heller djupurladdas. Upprepade djupare urladdningar förkortar batteriets livslängd påtagligt, säger han.

Batterivård är viktigt för längre hållbarhet.

Så tar du hand om batteriet.

Hela och rena batterier

Poler och kabelskor ska hållas rena från beläggningar. Över huvud taget bör du hålla batterierna rena och torra. Fukt och smuts kan leda till små strömmar på locket, så kallade krypströmmar, vilka ökar självurladdningen.
– För batterier som går att öppna gäller att vätskenivån regelbundet bör kontrolleras och vid behov justeras med batterivatten.

Ladda ditt batteri i vila

Vilospänningen ger en uppfattning om hur det står till med laddningen. Men tänk på att batterier efter laddning behöver stå i vila i ett dygn så att spänningen hinner stabiliseras innan den mäts. Ett fulladdat batteri har cirka 12,7 V i vilospänning, ett halvladdat cirka 12,2 V och ett urladdat cirka 11,7 V.

– I moderna batterier är självurladdningen låg, men batterier i vila tappar ändå långsamt i laddning. Därför måste man ladda upp dem med vissa intervall. Då är det viktigt att välja en laddare anpassad för batteriet i fråga, förklarar Magnus.

Det går att testa i fall ett batteri mår bra.

Anpassa laddare efter batteri

Moderna batteriladdare har temperaturkompensering, så att laddningsspänningen anpassas efter temperaturen. De har också en laddningsprofil anpassad efter den teknik som används samt laddningskapacitet anpassad till batteriets kapacitet, mätt i amperetimmar, Ah.
– Se till att välja en laddare som är anpassad till ditt batteris kapacitet. Är det så att du har ett djupurladdat batteri, så går det snabbare med en batteriladdare som har minst tio procent laddningskapacitet gentemot batteriets kapacitet. Ett 70 Ah-batteri ska alltså ha en 7 A-laddare.

Förvara batteriet svalt och torrt

Om batteriet ska förvaras en längre tid ska det kopplas bort från det elektriska systemet. Även mycket små strömmar, som inkopplade klockor eller larm, kommer att ladda ur batteriet så att det på sikt tar skada.
– Säkerställ att batteriet är fulladdat och förvara det svalt och torrt eftersom självurladdningen halveras för var tionde grad sänkt temperatur. Kontrollera vilospänningen regelbundet. Sjunker denna under 12,4V bör batteriet laddas för att undvika sulfatering och tappad kapacitet, avslutar Magnus.

Vårda batteriet så håller det längre.

MAGNUS NIO TIPS FÖR BÄTTRE BATTERIVÅRD
  • Ladda, ladda, ladda!

  • Undvik djupurladdning.

  • Håll poler och kabelskor rena från beläggningar.

  • Håll batteriet rent och torrt.

  • Kontrollera vätskenivån på öppningsbara batterier, fyll på batterivatten vid behov.

  • Kontrollera regelbundet batteriets vilospänning.

  • Välj en laddare anpassad till batteriets teknik och kapacitet.

  • Koppla bort batterier som lagras från det elektriska systemet vid längre tidsförvaring för att minimera tjuvströmmar.

  • Förvara batterier svalt och torrt.