Så väljer du rätt andningsskydd

Att välja rätt andningsskydd är inte en helt enkel uppgift. Hur du än vrider och vänder på saken så kommer svaret ändå att bli: "Det beror på". Men vad beror det på?

Andningskydden ska sitta tätt mot huden för att få bästa effekt.

För att kunna skydda dig mot partiklar, ångor och gaser behöver du först veta mer om din arbetsplats – vad det är du vill skydda dig mot? .

Börja med att svara på dessa två frågor:

Syre?

1. Finns tillräckligt med syre av bra kvalitet där du utför arbetet?

Annars behöver du använda tryckluftsmatning för att vara säker på att du får tillräckligt med syre.

Tryckluftsmatning

2. Finns risk för skadliga gaser i luften där du utför arbetet?

Om dessa är luktfria behöver du också använda tryckluftsmatning för att vara säker på att alltid andas in ofarlig luft.

Om du har besvarat båda frågorna ovan och kommit fram till att du inte behöver tryckluftsmatning, då kan du använda andningsskydd i form av filtermasker med antingen partikelfilter eller kemfilter.

Damm, gaser, eller ångor? Välj rätt filter

Nu bör du ha satt dig in i vad det är du vill skydda dig mot på just din arbetsplats. Om det enbart är damm kan du välja ett dammfilter som är klassat med P2 eller P3.

Är det i stället gaser eller ångor du behöver skydda dig mot, då väljer du ett kemfilter utifrån det riskämne som finns på din arbetsplats.

Kombinationsfilter

Sedan finns ett tredje alternativ.

I många fall förekommer både damm och gaser/ångor i luften samtidigt. Då kan du använda dig av ett kombinationsfilter.

Filterguide finns

Vilka filter passar till olika andningsmasker?

3M har skapat en enkel guide över vilka kombinationer av masker och filter som passar till olika arbetsuppgifter.

Vill du veta vilken kombination du ska använda för att uppnå en viss skyddsklass?

Guide till filter- och masker

3M:s filter- och maskguide hittar du här >>

Sundströms filter- och maskguide hittar du här >>

Vi hjälper dig gärna att välja rätt mask och filter utifrån dina behov och berättar mer om hur de olika delarna kopplas ihop.

Skägg eller inte – det påverkar vilket filter du ska välja

Nästa steg är att se till att masken sitter helt tätt mot ditt ansikte. Många tänker inte på att skägg skapar läckage. Även ett kort skäggstubb kan tillåta partiklar, gaser och ångor att smita in under masken.

Skäggtabellen hjälper dig att välja rätt andningsskydd.

Dags att raka dig?

Då behöver du tänka till kring vilken typ av andningsskydd du kan använda, eller fundera över att raka dig innan du utför arbeten där andningsskydd behövs.