Prisavisering

Till våra kunder,

Swedol-TOOLS-Grolls justerar priserna per den 5 februari 2024. Bakgrunden är fortsatt högt kostnadsläge främst drivet av försvagad svensk krona över längre tid samt ökade material- och transportkostnader i alla distributionsled.

Den vägda prisjusteringen blir ca 1,9%.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta er Swedol-TOOLS-Grolls-representant.

Med vänliga hälsningar

Håkan Wanselius
Försäljningschef Sverige