Prisjustering

Vi eftersträvar alltid att erbjuda våra kunder en stabil och förutsägbar prisbild. På grund av rådande omständigheter i vår omvärld, med fortsatta kostnadsökningar för råvaror, produktion och leveranser, justerar vi våra priser.

Den vägda prisjusteringen blir ca 10,0% och träder i kraft den 5 september 2022.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta er Swedol-representant.

Med vänliga hälsningar

Torbjörn Eriksson
Landschef