Kraftsamling för återväxten i byggbranschen – börjar med Yrkes-SM 2022

Det kommer att saknas närmare 300 000 yrkesutbildade i Sverige till 2035. Samtidigt går återväxten oroväckande långsamt. Nu kraftsamlar Swedol och TOOLS för att blåsa nytt liv i en kämpande bransch.

Prisutdelning under Yrkes-SM i Uppsala 2018. Foto: WorldSkills Sweden.

Den svenska bygg- och anläggningsbranschen står inför stora prövningar. Till år 2035 kommer byggsektorn sakna upp mot 300 000 yrkesutbildade, visar en rapport från Svenskt Näringsliv. Samtidigt redovisar Sveriges gymnasium tomma stolar på sina yrkesprogram. Detta är en utveckling som inte undgått Swedols och TOOLS:s marknadschef Linda Jacobsson.

– Vi har sedan länge kunnat följa en bransch i behov av mer arbetskraft, diversifiering och även kredd för det de gör. Vi måste göra vad vi kan för att säkerställa återväxten – och det börjar med de unga och studerande, menar hon.

Linda Jacobsson är Nordic Marketing Manager på Swedol och TOOLS och projektleder samarbetet med BYN

Därför har Swedol och TOOLS inlett ett samarbete med Byggbranschens yrkesnämnd (BYN). Michael Gustafsson är utbildningsrådgivare och precis som Linda har han identifierat ett antal komplexa problem som branschen behöver lösa för att locka till sig ungdomarna. För att fylla de växande behoven krävs exempelvis stora attitydförändringar kring hantverksyrken, ökad inkludering samt ett bättre bemötande när nyexaminerade äntrar arbetslivet, säger Michael och fortsätter:

– I grund och botten måste vi bli bättre på att kommunicera och efterleva devisen att “byggbranschen är för alla”.

Byggyrket har länge präglats av en machokultur som ibland avskräcker unga studerande och arbetssökande. Ett annat hinder är att branschens yrken i viss mån stämplas som smutsiga och stökiga. Samtidigt kvarstår det faktum att yrkesutbildningar är ett framgångsrikt sätt att få jobb direkt efter gymnasiet. Dessutom har studenten möjlighet att lägga till fler högskoleförberedande kurser under programmets gång.

När Michael får frågan om vad företag med anknytning till branschen kan göra åt problemet, blir svaret:

– Det Swedol och TOOLS gör nu är ett bra exempel. Dels att belysa problemet, dels att ingå samarbete med organisationer och företag som aktivt jobbar för byggbranschens återväxt.

BYN kommer att sammanstråla med de två handelsbolagen under Yrkes-SM i maj. Deltagarna, som väljs ut av BYN, kommer vara utrustade med verktyg från Swedol och TOOLS. Bolagen kommer också att finnas på plats med en egen monter.

– Vi känner oss enormt peppade på att få vara med och visa upp den potential, yrkesstolthet och skicklighet som finns inom svensk byggbransch, säger Linda.

Michael Gustafsson jobbar som utbildningsrådgivare på Byggbranschens Yrkesnämnd och kvalitetssäkrar Sveriges olika yrkesutbildningar.

Om Yrkes-SM

Var: Arenastaden i Växjö
När: 10-12 maj 2022
Vad: Yrkes-SM arrangeras av Worldskills Sweden och är ett tävlings- och uppvisningsarrangemang som sker vartannat år. Under tre dagar tävlar Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar inom ett 50-tal yrken. Under Yrkes-SM kommer de bästa av de bästa att tas ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM och Yrkes-VM.

RELATERAD LÄSNING