REACH Informationsplikt

Som en del i av EU:s Kemikalielagstiftning REACH så skall vi som leverantör informera om ämnen som ingår i Kandidatlistan, SVHC, Substances of Very High Concern.

På denna sida kommer vi fortlöpande informera vilka produkter detta gäller. Det handlar om att informera sina kunder och inte om något förbud för att sälja eller att använda varorna.

Information från Cederroth
Cederroth_SVHC_infoplikt_borat_91566,91067,91542_20111114
Safety declaration Cederroth Eye Wash_91566,91067,91542_2017

Information från JokaSafe
50595 50596 52102 52110 Joka Polar och Joka Term

Björnkläder - ett varumärke från Grolls
Produkter
Sök
Butiker