Med 30 års erfarenhet av att anpassa och utveckla lösningar efter kunders specifika behov och önskemål har Sepab byggt upp en unik kunskap kring fordons elsystem.

Många namnkunniga företag använder Sepab för att lösa sina mest komplicerade problem.

Sepab strävar alltid efter att ta fram så kostnadseffektiva lösningar som möjligt, enkla att montera och med så lite ingrepp som möjligt i fordonet. Vid leverans ingår allt som är nödvändigt för att installationen ska gå så smidigt som möjligt utan onödigt spring efter smådetaljer.

Sepabs Elsystem - utan onödiga steg!

Sepabs sortiment är under uppbyggnad. Tillsvidare finner ni Sepabs breda produktsortiment här.