SMART SERVICE

Vill du effektivisera din produktion?
SMART SERVICE ÄR SVARET.
Se mer

Smart Service effektiviserar din verksamhet

Våra smarta lösningar hjälper dig fokusera på att utveckla din verksamhet och göra det ni gör bäst, utan onödiga tidstjuvar.

VAD ÄR SMART SERVICE?

Bäst kan man likna det vid en butik nära dina anställda på fabriksgolvet, där de snabbt och lätt kan hitta de produkter de behöver – när de behöver det. Samtidigt som du kan du få en fullständig kostnadskontroll ner på individnivå.

Skåpen eller hyllorna fyller du med det din produktion behöver – och vi sköter påfyllningen. Smart, enkelt och effektivt.


FÖRDELAR MED SMART SERVICE:
 • Tillgång till rätt produkter och automatisk påfyllnad

 • Besparing av tid och effektivare arbetsflöden 

 • Möjlighet till individstyrd behörighet

 • Automatiserad kostnadskontroll

 • Minskad lagerkostnad

 • Minskad förbrukning och svinn

 • Mindre administration och färre inköpsorder

 • Möjlighet till statistik och återkoppling ner på individnivå

VAD SÄGER KUNDERNA OM SMART SERVICE?

Vill du veta mer?

Våra eldsjälar berättar gärna mer om Smart Services olika lösningar, så tveka inte att kontakta oss.

Smart Service-lösningar

Här hittar du de lösningar som finns inom Smart Service. Varje skåp, hylla eller varuautomat anpassas efter ditt företags önskemål och behov.

Smart safestock

Smart Safestock är ett mellanlager anpassat efter användningsstället på fabriksgolvet. Vi sköter påfyllningen av produkter genom Smart Service-appen och ser till att det aldrig är brist på artiklar. Fördelarna är bland annat mindre spring och ökad produktionstid.

Smart self scanning

Smart Self Scanning är en obemannad expressbutik fylld med de produkter som du behöver. Vid uttag skannar och köper du artiklarna med Smart Service-appen. Påfyllning av varor sköts av oss. Systemet ger dig underlag till detaljerad förbrukningsstatistik.

SMART OPEN SHELF-SCALES

Smart Open Shelf har samma funktion som Smart Cabinet, men är anpassad för att byggas in i ett rum eller containerbod med inpasseringskontroll som registrerar vem som gör inköpen. På samma sätt som Smart Cabinet ger den här lösningen dig en detaljerad förbrukningsstatistik på individnivå.

Smart cabinet-scales

Smart Cabinet är en varuautomat med marknadsledande teknologi. Skåpet känner av när en produkt plockas ut och lägger automatiskt in den som ett köp. Endast anställda med en RFID-tagg kan öppna automaten, vilket innebär att du kan styra vem som får köpa. Automatisk påfyllning ingår givetvis.

Smart 2-bin-RFID

Smart 2-BIN-RFID är vårt Kanban-system för små komponenter och förnödenheter som är oumbärliga för produktionen och har hög förbrukning. Fokus här är att undvika artikelbrist och produktionsstopp. När ett visst antal artiklar har förbrukats fylls lagret på av oss för att säkerställa tillgången.

Smart vending

Smart Vending är en lösning som ger dig fullständig kontroll och lämpar sig för artiklar med hög påverkan på produktionen och högkostnadsartiklar. Vid köp öppnar sig endast det fack som valdes i menyn. Du kan styra vem som får köpa vad, när och hur mycket dem får handla.

Smart loaning

Möjliggör utlåning av produkter 24/7 med spårbarhet av vem som har en specifik artikel eller bokat framtida lån. Systemet ger dig också möjligheten att spärra trasiga produkter. Skåpet spärrar då för vidare lån och beställer automatiskt nödvändigt underhåll, inspektion och kalibrering av produkterna.

SMART Click and Collect

Ger dig möjlighet att lämna ut varor även efter öppettiderna. Mottagaren får ett meddelande med en öppningskod och kan hämta varan vid tillfälle. Det är även möjligt att göra varan tillgänglig för externa aktörer, till exempel en installatör som måste in på din fabrik och installera en viss reservdel.

Rätt lösning för din verksamhet

Smart Service erbjuder allt från lättanvända självskanningsbutiker, varuautomater (klassiska automater, vågbaserade system eller RFID-system) och låneautomater för kritisk utrustning.

Det här ingår:

 • Hårdvara (förrådsskåp, varuautomater eller självscanningsförråd)

 • Påfyllnadstjänst

 • Programvara

 • Analys och statistik

 • Månadsfaktura inklusive varor och tjänster

Processen i 6 steg

Varje företag är unikt. Därför gör vi alltid ett noggrant förarbete, så att rätt KPI:er kan sättas upp. På det viset kan vi följa utvecklingen och resultatet – och försäkra oss om att dina behov möts på bästa sätt.


1. Behovsanalys
Vad vill ni uppnå? Vilka utmaningar har ni idag?
2. Nulägesanalys
Vi ser över produktbehov, inköpsflöden, fysisk tillgänglighet i lokaler med mera.
3. Lösningspresentation
Utifrån våra analyser presenterar vi ett förslag på lösningar för vidare dialog.
4. Avtalssignering
Vi upprättar gemensamt ett avtal, efter att vi har kommit överens.
5. Implementering
Tillsammans driver vi implementeringen i projektform med er som deltagare, så att allt blir rätt hos er.
6. Drift
Efter projektfasen tar vi lösningen i drift. Tillsammans följer vi sedan upp resultaten och ser till att målen vi satt upp blir uppfyllda.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM VAD KUNDERNA TYCKER OM SMART SERVICE?

Vi har minskat manuella inköpsordrar med 80 procent

Skoda Transtech tillverkar spårvagnar i finska Otanmäki. Fabriken har ett långvarigt samarbete med Swedol för leverans av arbetskläder, verktyg och personlig utrustning. Nu med tillgång till produkter dygnet runt.

Vill du veta mer?

Våra eldsjälar berättar gärna mer om Smart Services olika lösningar, så tveka inte att kontakta oss.