Powerdeal

En handhållen kapmaskin är en mångsidig maskin som kan användas för en mängd olika kaparbeten. Det är en extremt kraftfull anordning utrustad med en massiv roterande kapskiva som måste hanteras försiktigt – och endast av någon med rätt kunskap.

TRE VIKTIGA STEG FÖR ATT HJÄLPA DIG
ATT ARBETA SÄKERT

TRE VIKTIGA STEG FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT ARBETA SÄKERT

1. Se till att du har den kompetens som krävs
I många länder kräver det nationella arbetsmiljöverket att du deltar i en certifierad utbildningskurs innan du använder en handhållen kapmaskin. Kontrollera kraven i just ditt land innan du börjar arbeta.

2. Läs bruksanvisningen noggrant
Det här en viktig punkt som inte får skippas. Var uppmärksam på avsnitten med varningar och försiktighetsuppmaningar. Om din tryckta handbok saknas kan du hämta Husqvarnas handböcker på www.husqwarnacp.se

3. Friska upp minnet.
Även erfarna användare måste hålla sina kunskaper uppdaterade. Syftet med den här broschyren är att hjälpa dig att förbättra viktiga färdigheter och komplettera den kunskap du har sedan tidigare.


Produkter
Butiker