TOOLS flytter til nytt sentrallager.

Hvor: TOOLS har i dag lager på Skedsmokorset og på Rosenholm. Nå flytter vi inn i nytt, stort og effektivt sentrallager på Vestby logistikkpark sør for Oslo.


Når:Flytteprosessen startet 04. Desember 2023. Siden det er ett stort antall artikler og vi skal serve våre kunder daglig, så vil flytteprosessen foregå ut våren 2024


Hvorfor: Vi vil fremover kunne gi våre kunder en mye mer effektiv logistikk enn den TOOLS har i dag. Ingen av de lagrene vi har i dag har kapasitet til den veksten vi planlegger for Norge. Satsingen på et nytt logistikksenter er en viktig del av å skape gode logistikkforhold og et sterkt tilbud for våre nåværende og fremtidige kunder. Med ett nytt og optimalisert sentrallager vil vi også bidra til ett lavere karbonavtrykk og bidra til økt bærekraft da vi også knytter til oss økt andel transport med karbonfrie kjøretøy.


Størrelse på det nye lageret: Med det nye lageret vil vi øke fra totalt 10.000 kvm fordelt på to lager, til hele 24 000 kvm i ett enkelt kundelager

Hvordan vil dette påvirke min varebestilling?

Målet for TOOLS er at sluttkunder vil i liten grad oppleve endring i TOOLS sine vareleveranser ifra i dag i denne perioden. Det vi vet er at det kan i en kort periode oppleve noe flere kolli, da vi skal drifte flere lager i en periode. Denne perioden tilstreber vi å gjøre så kort som mulig for mottaker, da det også er utfordrende for oss som skal sende varen.


Hvem kontakter vi om vi opplever endring i vareleveranser?

Har du en av våre bearbeidende selgere innom på besøk, ber vi deg kontakte vedkommende med beskrivelse av eventuelle utfordringer som dere opplever ifra TOOLS. Har dere ikke dedikert selger innom på besøk, så kontakt vårt kundesenter på:

Telefon TOOLS AS: 64 91 71 50

E-post TOOLS AS: kundeservice@tools.no


Telefon TOOLS Klær og Vern: 22 65 15 50

E-post TOOLS Klær og Vern: toolskv.ordre@tools.no