Därför säljer vi inte allt
Kunskapsbanken

Därför säljer vi inte allt

Text: Johan Croon, Foto: Unsplash

Varför inte bara sälja allt? Och kanske lite mer därtill? Nej, framtiden bygger på kvalitet och kompetens – och vägen dit handlar om att välja sortiment med omsorg.

Kvalitet och hållbarhet blir allt viktigare. Oavsett bransch. Som kund vill du få kloka svar på dina frågor. Du vill inte att produkter ska vara slut i lager eller ha en lång leveranstid. Verktygen du köper ska hålla måttet och den du köper av ska veta vad den pratar om. Du kan lyfta både din kvalitet och ditt hållbarhetsarbete genom att välja produkter och leverantörer med omsorg, samt utveckla din egen kompetens. Det är vad Swedol/TOOLS/Grolls gör.

– Vi har blivit skarpare i vårt sortiment och vill kunna ta ansvar för alla de produkter vi erbjuder våra kunder. Vi vill kunna stå för att hela vårt sortiment håller hög kvalitet – att det är en långsiktig produktstock som vi kan allt om, säger Johnny Berg, säljchef på TOOLS i Norge.

Johnny Berg, säljchef på TOOLS i Norge

Under 2021 lanserade Swedol/TOOLS/Grolls ett nordiskt standardsortiment. Det innebär att cirka 70 procent av sortimentet är gemensamt för Sverige, Norge och Finland.

– Det är en av fördelarna med att ha ett skarpare sortiment. Det ger oss bättre förutsägbarhet, tillgänglighet och konkurrenskraft, vilket i sin tur gynnar våra kunder. De får bättre service och kortare ledtider. Samordning av sortimentet underlättar både styrning och uppföljning, säger han och fortsätter:

– De produkter vi säljer ska vara kvalitetsbesiktade. Våra leverantörer ska också följa de krav som vi har ställt.

Syftet med standardsortimentet är att produkterna ska leva upp till vår ambition vad gäller kvalitet. De ska också uppfylla hållbarhetskraven, baserade bland annat på FN-kommissionens hållbarhetsmål. Det är också utifrån de målen som vi väljer produkter, partners och leverantörer.

– De leverantörer som vi samarbetar med vill vara bra för oss. De har koll på marknaden och kan stötta oss på ett bra sätt i våra olika processer.

Färre leverantörer och tydligare produktlinjer innebär mindre arbete för oss gentemot leverantörerna. De resurserna har, bland annat, investerats i mer kompetens. Medarbetarna får mer utbildning om produkterna de säljer.

– Vi satsar på specialistkompetens kring de produkter vi har i vårt sortiment. vi ska kunna mer om produktens egenskaper och nytta för kunderna, än vad kunderna kan själva. vi ska kunna utmana kunderna och kartlägga vilka produkter de behöver utifrån vad de vill åstadkomma.