Fakturarutiner - två personer i möte som sitter vid ett bord med varsin laptop och antecknar på ett papper

Fakturarutiner för dig som är leverantör

Faktureringsinstruktioner

  • Fakturering skall ske med en faktura per inköpsorder, samlingsfaktura är ej tillåtet

  • Pris på faktura skall överensstämma med vad som blivit levererat

  • EDI-fakturor föredras

  • Varje bifogat dokument i ett e-postmeddelande räknas som en (1) unik faktura. Detta innebär även att eventuella bilagor skall ligga i samma PDF-fil som fakturan

Eventuella meddelanden eller annan information skickas till respektive orderavdelning

Viktigt om fakturering

Fakturan måste innehålla;

  • Vårt ordernummer

  • Artikelnummer

  • Levererat antal

  • Fakturerad summa per artikel

  • Fakturerad summa total

Gäller fakturan en omkostnad anges för- och efternamn på beställaren under ledtexten ”Er referens”. En faktura kan endast avse en order, dvs samlingsfakturor accepteras ej. Faktura måste vara utställd till korrekt bolagsnamn. Era fakturor måste vara utformade på ett sådant sätt så att respektive informationspost kommer återkommande på samma position på fakturan. Fakturor som inte uppfyller angivna kriterier kommer att returneras.


Fakturaadress

Swedol AB
Box 631
135 26 Tyresö

Vårt organisationsnummer är 556127-6188

Vi är anslutna till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen. För mer information gällande e-faktura och anslutning:
https://www.logiq.se/skicka-e-faktura/alligo/

För frågor kring e-fakturor:
e-invoice@alligo.com

För pdf-fakturor, påminnelser och övriga frågor:
faktura@swedol.se

Kundreskontra
0771 - 71 20 10
kund@swedol.se

Leverantörsreskontra
0771 - 71 20 10
faktura@swedol.se