Så här levererar du till oss - en person med varselväst transporterar paket på en transportkärra och en person med varselväst checkar av på en surfplatta

Leveransinstruktioner

Introduktion

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i norden. Vi bedriver handel bla genom konceptvarumärkena Swedol, TOOLS, Grolls och Univern. I Sverige är det affärsdrivande bolaget Swedol AB, i Norge TOOLS AS och i Finland TOOLS Finland OY.

Vi är multispecialisten som erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom anpassade koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Utöver att hjälpa kunden att hitta rätt verktyg för sin arbetsuppgift vill vi också hjälpa till genom att bidra med kunskap och rådgivning.


Syfte

Syftet med denna förenklade guide är att göra er, som leverantör till företagen inom Alligo AB uppmärksamma på vilka krav och förväntningar vi har på order- och fakturahantering och leveranser till våra centrallager.

Vårt mål med denna guide är att hanteringen vid orderläggning och leverans skall ske så säkert och effektivt som möjligt för att vi, i vår tur, skall kunna upprätthålla hög kvalitet och leveransprecision mot våra kunder.Order


Orderhantering
Inköpsorder från MG kan skickas till er via mail eller EDI. Vi ber er att aldrig tillåta beställningar utan att få ett inköpsordernummer från oss. Det är av stor vikt att vårt inköpsordernummer alltid finns med i all korrespondens mellan oss och leverantör.


Orderbekräftelser
Våra order skall behandlas skyndsamt och orderbekräftelse skall alltid mailas till ansvarig inköpare alt. skickas via EDI mellan systemen. Ordersvar skall inkomma senast vardagen efter ordern skickats till leverantör. Artiklar som beställs i överenskommen inköpsmultipel skall i möjligaste mån undvikas att dellevereras, detta gäller även beställningsvaror och skaff.

Orderbekräftelser skall innehålla

 • Orderdatum

 • Leverantörs ordernummer

 • Vårt ordernummer

 • Leverantörs artikelnummer

 • Vårt artikelnummer

 • Leveransadress

 • Artikelbeskrivning/namn

 • Pris per st, radtotal och total

 • Eventuella rabatter

 • Bekräftat leveransdatum

 • Information om ev. delleveranserFölje- och fraktsedel

 • Följesedeln skall alltid avspegla vad som faktiskt finns i den fysiska leveransen

 • Följesedeln skall delas upp i två delar, huvudinformation och beskrivning av godset

 • Följesedel kan med fördel mailas till respektive lager (se mailadress under leveransadresser)

 • Följesedel skall alltid följa med gods som skall transiteras

 • Våra ordernummer skall vara sorterade i vår nummerföljd

 • Fraktsedeln skall alltid komma tillsammans med godset, undantaget vid de tillfällen gods scannas med mobil enhet.


Följesedel - innehåll

Huvudinformation

 • Leverantör - namn och adress

 • Mottagare – namn och adress och eventuell kontaktperson.

 • Sändningsnummer

 • Utleveransdatum

 • Leveransort

 • Fraktsätt


Beskrivning av godset

 • Vårt ordernummer

 • Leverantörs artikelnummer

 • Vårt artikelnummer

 • Artikelbeskrivning

 • Kvantitet (antal single units)


Fraktsedel – innehåll

 • Vårt ordernummer

 • Leverantör - namn och adress

 • Mottagare - namn och adress

 • Antal kollin

 • Vikt och volym


Förpackningsinstruktioner

 • Vi använder oss av fyra förpackningsnivåer, Single unit, innerbox/bundle, outerbox och pallet unit

 • Alla artiklar knutna till ett inköpsordernummer skall vara packade tillsammans och adresserade enligt vår inköpsorder

 • Olika artikelnummer skall tydligt åtskiljas i lav på pall, i påse eller kartong och tydligt märkas med artikelnummer och benämning

 • Om flera order är packade i samma kolli skall dessa vara klart åtskilda i kollit

 • Inköpsorder som skall transiteras måste åtskiljas från lagerartiklar och skickas i olika kollin

 • Inköpsorder med olika adresser får under inga omständigheter sampackas

 • Alla förpackningsenheter skall levereras med visuellt läsbara etiketter

 • Etiketter får inte fästas över logotyper


Förpackningsnivåer

Pallet Unit

 • Består av flera outerboxes eller single units med ett och samma artikelnummer, placerade på en pall

 • Emballeras med plast för säker transport

 • Etikett märks tydligt med;

  - Ordernummer

  - Artikelnummer

  - Kvantitet

  - Vikt


Mixed pallet

 • Mixed pallet består av ett antal outerboxes med olika artikelnummer placerade på en pall

 • Emballeras med plast för säker transport

 • Packas i möjligaste mån i lav

 • Särskilj artikelnummer tydligt med tex. pappskivor

 • Etikett märks tydligt med;

  - ”Mixed pallet” på etikett

  - Artikelnummer

  - Kvantitet av vart artikelnummer


Mixed box

 • Består av olika artiklar i samma box

 • Packas i möjligaste mån i lav

 • Särskilj artikelnummer tydligt med tex. pappskivor

 • Emballeras med transparent plast för säker transport

 • Etikett märks tydligt med;

  - ”Mixed box”

  - Artikelnummer

  - Kvantitet av vart artikelnummer


Max mått och vikter
Swedol - Örebro
Mått: 1200X800X1200
Vikt: 750 kg per pall

Swedol AS/Univern - Skedsmo
Mått: TBD
Vikt: TBD

TOOLS AS - Kolbotn
Mått: TBD
Vikt: TBD

TOOLS OY – Kotka
Mått: TBD
Vikt: TBD

Emballering

 • Förpackningar skall vara så starka och hållbara att de skyddar innehållet

 • Leveranserna skall vara väl och strukturerat paketerade samt säkrade

 • Använd helst transparent plast för att mottagare lättast skall kunna identifiera varorna


Farligt gods

 • Leveranser av gods som klassificeras som farligt gods ska ske enligt gällande lagstiftning, FN:s rekommendationer kring transport av farligt gods

 • Vid leverans av till exempel kemikalier ska säkerhetsdatablad alltid medfölja godset


Hållbarhet

Alligo arbetar med hållbarhet. Därför vill vi att leverantörer jobbar med att minimera avfall vilket bland annat kan göras genom att minska mängden emballage, fyllnadsmaterial och konsolidera sändningar till oss.


Allmänna krav på hållbarhet

 • Cellulosa i förpackningar av papp och well skall vara helt baserad på oblekt massa, massa blekt utan klorgas eller hyporklorit och/eller återvunnen massa

 • Plast i förpackningen bör inte innehålla PVC

 • Plastförpackningar skall vara märkta enligt standarden DIN 6120 med tillhörande symbol, beroende på materialvalet


Frakt
Leverantör skall följa de instruktioner som i första hand framgår i avtal, i andra hand beställning. Leverantörer får inte på eget bevåg använda Alligo konton för mottagarfrakt hos Alligo transportörer. I de fall leveranser sker på leverantörens fraktavtal, skall fraktkostnaden faktureras med varorna och tydligt framgå på varufakturan, såvida inte frakten är gratis alt. inkluderat i priset. Lastbärare i form av godkända EUR-pallar överförs till Alligo konto för leveranser till vårt centrallager.

Swedol AB
Schenker – 13636022
DHL - 167783


Faktureringsinstruktioner

 • Fakturering skall ske med en faktura per inköpsorder, samlingsfaktura är ej tillåtet.

 • Pris på faktura skall överensstämma med vad som blivit levererat.

 • PDF fakturor föredras och skall skickas till angiven mailadress.

 • Varje bifogat dokument i ett e-postmeddelande räknas som en (1) unik faktura. Detta innebär även att eventuella bilagor skall ligga i samma PDF-fil som fakturan.

 • Eventuella meddelanden eller annan information skickas till respektive orderavdelning.


Viktigt om fakturering

Fakturan måste innehålla;

 • Vårt ordernummer

 • Artikelnummer

 • Levererat antal

 • Fakturerad summa per artikel

 • Fakturerad summa total

Gäller fakturan en omkostnad anges för- och efternamn på beställaren under ledtexten ”Er referens”. En faktura kan endast avse en order, dvs samlingsfakturor accepteras ej.  Faktura måste vara utställd till korrekt bolagsnamn. Era fakturor måste vara utformade på ett sådant sätt så att respektive informationspost kommer återkommande på samma position på fakturan. Fakturor som inte uppfyller angivna kriterier kommer att returneras.


Fakturaadress

PDF-faktura: faktura@swedol.se

Pappersfaktura:
Swedol AB
Box 631
135 70 Tyresö

Organisationsnummer: 556127-6188

För mer information gällande e-faktura och anslutning: www.logiq.se/skicka-e-faktura/alligo/

NORGE

PDF-faktura: invoice@swedol.no

Pappersfaktura:
Swedol AS
Lurudveien 7
NO-2020 Skedsmokorset