Vi tar ansvar i den gröna omställningen
Kunskapsbanken

Vi tar ansvar i den gröna omställningen

Text: Peter Willebrand, Foto: Peter Hoelstad, Daniela Spiroska & Jann Lipka

Hållbarhet genomsyrar idag hela samhället, och därför också Swedol. Hållbarhetsarbetet är lika självklart som digitaliseringen. ”Det har hänt enormt mycket bara de senaste åren”.

Vi tar ansvar i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Hållbarhet är integrerad i all verksamhet. Det handlar inte bara om vår egen påverkan, säger Susanna Fink, Hållbarhets- och kvalitetschef på Swedol. Hållbarhet är en del av allt från det personliga mötet med kunden i butik, i samtal med leverantören till den enskilda posten i den finansiella rapporten.

– Hållbarhet är alltså inte längre något som är intressestyrt eller hänvisas till en viss avdelning eller person på företaget. Det har hänt enormt mycket bara de senaste åren. Inte minst sedan finansbranschen fått ökat fokus för hållbarhetsfrågorna. Förståelsen har ökat generellt, med de stora förändringarna i omvärlden som vi nu upplever. Swedols finanschef Irene Wisenborn Bellander håller med:

– Vårt hållbarhetsarbete ska i framtiden harmoniseras och redovisas med all annan finansiell information. Det innebär både en utökad rapportering och mer styrning och kontroll när det gäller så kallade icke-finansiella mål. Både Fink och Wisenborn Bellander återkommer till den komplexitet som omger ett så stort ämne som hållbarhet. Ett par nycklar till framgång är utbildning och kommunikation, både internt och externt. Man måste nå ut till medarbetare, kunder och leverantörer på alla nivåer. Hållbarhetsarbetet måste brytas ned till fakta och nyckeltal. Till något som är begripligt för alla. Det måste ingå i det vardagliga arbetet.

Irene Wisenborn Bellander jämför omställningen med den digitalisering som alla branscher genomgått de senaste decennierna.

– Den förändrade vår vardag i grunden. Idag tänker vi inte längre på den som något nytt. Vår vision är att vara branschledande när det handlar om hållbarhet. Det ska ske i nära dialog och samarbete med leverantörer, medarbetare och kunder. – Samtidigt måste vi hela tiden fortsätta och utveckla hållbarhetsarbetet uppströms i värdekedjan, där kan vi påverka allra mest, säger Susanna Fink.

Irene Wisenborn Bellander, finanschef (till vänster) och Susanna Fink, Hållbarhets- och kvalitetschef på Swedol.

3 HÅLLBARA STEG FÖR FRAMTIDEN

Fokus för vårt hållbarhetsarbete ligger inom tre områden:

1. Vi arbetar för att vara hållbara i verksamheten. Vi stödjer de globala målen och arbetar målmedvetet för att bli ett mer hållbart företag.
2. Våra kunder kan känna sig trygga med det de handlar av oss. Vi säljer säkra produkter med proffskvalitet som köps in och produceras på ett hållbart sätt.
3. Vi hjälper kunderna bli mer hållbara. Vi arbetar hela tiden för att göra vårt sortiment mer hållbart och kan hjälpa kunderna att välja hållbara alternativ.