Branschens 5 vanligaste frågor om hållbarhet – här är svaren

Swedol/TOOLS/Grolls hållbarhets- och kvalitetschef Susanna Fink har jobbat med hållbarhet i över 20 år och ser en stor förändring. – Det har verkligen ändrats, från att ha varit något som skötts lite vid sidan om till att idag vara en integrerad del av företagens strategier. Numera ställer pålästa kunder också allt fler frågor till oss om hållbarhet – här är de vanligaste.

KAN NI ACCEPTERA VÅR UPPFÖRANDEKOD?

Fråga: För att bli vår leverantör kräver vi att ni ska acceptera vår uppförandekod och att ni följer internationella rekommendationer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och miljö. Vi undrar också om vi kan göra revision hos er, för att se att ni håller vad ni lovat?

Svar: Vi kan oftast svara upp mot era krav genom vår värdegrund, uppförandekod och leverantörskod samt våra policyer, riktlinjer och rutiner. Där har vi integrerat de vanligaste internationella överenskommelserna inom ämnen som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och miljö. Vårt ledningssystem, som visar hur vi ska arbeta strategiskt och operativt, är certifierat enligt standarderna för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
Det går också bra att komma och göra revision hos oss!

HUR ÄR DET MED FARLIGA KEMIKALIER?

Fråga: Kan ni intyga att de produkter som vi köper av er inte innehåller några farliga kemikalier?

Svar: Kemikalier finns i allt från klädesplagg och skor till skruvdragare och muttrar. Farliga kemikalier är reglerade inom EU och vi kräver att våra leverantörer följer våra kemikalierestriktionslistor. Där anger vi kemikalier som inte får förekomma eller som ska vara begränsade i våra varor. Våra egna krav efterlever lagar och viktiga kundkrav. Flera av våra plagg inom egna varumärken är certifierade enligt OEKOTEX®, som är en humanekologisk märkning för textila varor. Produkterna testas för skadliga ämnen och har godkänts av ett ackrediterat testinstitut.


Swedol/TOOLS/Grolls hållbarhets- och kvalitetschef Susanna Fink

HUR STOR KLIMATPÅVERKAN HAR NI?

Fråga: Hur stor är er egen klimatpåverkan? Och hur gör ni för att minska den?

Svar: Vi påverkar klimatet genom vår energianvändning i butiker, lager och kontor. Dessutom påverkar så klart våra transporter klimatet. För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi bland annat med att byta till mer energismart belysning, optimera ventilation, planera transporter och minska behovet av flygtransporter från Asien. Störst påverkan har dock tillverkningen av de produkter som vi säljer – det handlar t.ex. om material, energi och transporter. Därför gäller det att se till att en produkt kan leva så länge som möjligt. För att möjliggöra det lagerför vi ett stort antal reservdelar och hjälper till med reparationer av såväl verktyg som kläder. Vi planerar just nu för en kartläggning som ska visa exakt hur stor klimatpåverkan vi har.

HUR JOBBAR NI FÖR ATT MINSKA ARBETSKLÄDERS MILJÖPÅVERKAN?

Fråga: Ni är stora inom arbetskläder och textiltillverkning har ju en stor miljöpåverkan. Hur jobbar ni för att minska den påverkan? Och hur gör ni för att säkerställa återvinning?

Svar: Textiltillverkning har i dag en stor påverkan på klimat och miljö. Mycket forskning pågår inom detta område för att det ska bli bättre. Vi försöker välja bra processer och hållbara material som har en lägre miljöpåverkan till våra plagg. Vi vill också samarbeta med seriösa fabrikanter som har ett aktivt miljöarbete. Genom att ställa krav på transparens och dokumentation bearbetar vi våra producenter till bättre val i processer. Det i sin tur bidrar till att de också tar initiativ till att exempelvis minska användningen av vatten och välja bättre energikällor. Arbetskläder är gjorda för att hålla länge men slits hårt i vardagen. Det gör att de sällan lämpar sig för en andrahandsmarknad. Kläderna är tillverkade för att skydda, vilket gör att de ofta är kontaminerade med till exempel kemikalier. Det försvårar återvinning.

HUR HÅLLER NI KOLL PÅ ERA LEVERANTÖRER?

Fråga: Hur gör ni för att hålla koll på leverantörsledet? Många av produkterna som ni säljer tillverkas ju i länder som många förknippar med till exempel korruption och barnarbete.

Svar: Våra leverantörer ska acceptera vår leverantörskod. Genom den ställer vi krav inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och miljö. Vi har som mål att samtliga betydande leverantörer, med ett inköpsvärde över en miljon kronor, ska acceptera vår uppförandekod. Dessutom riskbedömer vi leverantörerna utifrån våra krav med hjälp av information från oberoende källor. Baserat på dessa bedömningar genomförs uppföljande självutvärderingar, platsbesök och tredjepartsrevisioner.