Övrig fordonsbelysning

Bra ljus är viktigt för din säkerhet. Fordonsbelysning med hög ljusstyrka gör dig mindre trött och ger en behagligare och säkrare resa. En av de främsta orsakerna till olyckor på vägarna är dålig sikt – med rätt belysning minskar risken. Kontrollera ditt fordon regelbundet och byt lampor i tid. Byt alltid lampor på båda sidor samtidigt för att undvika ojämn belysning. Rör aldrig halogenlampans glas med bara händer. Fettet från huden förs över på lampan och gör att lampan överhettas och livslängden förkortas. Bländningen kan förvärras av damm och smuts på glaset, se därför till att ha rena strålkastare.
Visa kategoribeskrivning