Vinschar

Att lyfta tungt och mycket är slitigt, oavsett om du är vältränad eller inte. En vinsch kan vara räddningen i nöden: antingen en manuell som man vevar eller en elektrisk där du endast behöver trycka på en knapp för att lasten ska lyfta. Tänk på att precis som med lastsäkring, är det viktigt att lyfta rätt för att undvika fara för dig själv och för andra. Använd rätt dimensionerade lyftanordningar och kättingar för att undvika arbetsplatsolyckor! Visste du att du kan få lyftkätting klass 8 tillverkad i din lokala butik? Vi tillverkar 1-2-3-4 parts lyftkätting. Alla lyftkomponenter är tillverkade i överensstämmelse med standard kättingredskap EN 818-4 och följer bestämmelserna i EU:s maskindirektiv 2006/42/EG.
Visa kategoribeskrivning