Häfta

Häftpistoler och häftklammer från Swedol, effektiva för snabb fastsättning, robusta och pålitliga för professionellt bruk.
Visa kategoribeskrivning