Betong-/cementborrar

Betong- och cementborrar från Swedol, robusta och effektiva för borrning i hårdare material, hög prestanda och hållbarhet för yrkesanvändning.
Visa kategoribeskrivning