Housegard Varumärkessida

DET ÄR SKILLNAD PÅ BRANDSLÄCKARE OCH BRANDSLÄCKARE

Ju högre släckeffekt en brandsläckare har desto större brand kan den släcka. Housegard 55A 6 kg pulverbrandsläckare har effektivitetsklassen 55A, den högsta släckeffekten på marknaden.

LARMAR EN LARMAR ALLA

Trådlösa brandvarnare lämpar sig i stora bostäder eller i fastigheter med flera våningar. De lämpar sig också i byggnader och andra fastigheter där fasta installationer inte kan eller får göras.

RÄTT SLÄCKARE PÅ RÄTT PLATS

Generellt kan man säga att valet av släckmedel i hög grad bestäms av den verksamhet som utförs på platsen, eller utifrån vilka typer av bränder som kan uppstå. Vi menar att i alla de offentliga miljöer runt om i Sverige där det idag sitter en skumsläckare som innehåller PFAS bör man omvärdera och säkerställa behovet i varje individuell miljö.

RUSTAD FÖR BRAND I LITIUMJONBATTERIER

En litiumjonbrand är mycket svårsläckt då traditionella släckmedel är mer eller mindre verkningslösa. Släckmedlet AVD har visat sig vara det mest effektiva medlet för att släcka bränder i litiumjonbatterier.