ÅTERKALLELSE

Produktåterkallelse av Balance AC

Balance AC

Vi har efter påpekande från Arbetsmiljöverket uppmärksammat att vår industrihjälm Balance AC inte lever upp till kraven för Lateraldeformation enligt standarden EN397:2012+A1:2012.

Vi har därför valt att dra tillbaka denna från marknaden för de hjälmar som är tillverkade 5 år tillbaka i tiden från 2013-2018. Produktionsdatum hittar du på insidan av brättet av hjälmen, med en klocka med visning av året och produktionsmånad. Återtaget gäller Balance AC hjälmvarianter.

Balance

Kontakta närmaste Grolls- eller Swedolbutik. Alternativt våra innesäljare på tel: 08-742 47 40, vardagar 07.00 - 16.30, för instruktion hur du kan returnera hjälmar till oss. Ta med kundnummer så att vi kan kreditera dig för hjälmen. Det är bara hjälmar som fysiskt kommer oss tillhanda som kommer att krediteras.

Balance

Återkallandet gäller följande artikelnummer

10623 - AC HJÄLM RÖD LÄRL STRECKKOD
10631 - BALANCE AC VIT SKYDDSHJÄ VISIR
10632 - BALANCE AC ORA SKYDDSHJÄ VISIR
10633 - BALANCE AC RÖD SKYDDSHJÄ VISIR
10634 - BALANCE AC BLÅ SKYDDSHJÄ VISIR
10635 - BALANCE AC GRÖN SKYDDSHJ VISIR
10636 - BALANCE AC GUL SKYDDSHJÄ VISIR
10641 - BALANCE AC SKYDDSHJ VIT LJUSBÅ
10652 - SKOGSPKT BALANCE AC LEFT/RIGHT
10653 - BALANCE AC RÖD M VISIR LÄRLING
10654 - BALANCE AC MARINBLÅ STD-INREDE
10771 - BALANCE AC VIT RATTJUSTERING
10772 - BALANCE AC ORANGE RATTJUSTERIN
10773 - BALANCE AC RÖD RATTJUSTERING
10774 - BALANCE AC BLÅ RATTJUSTERING
10775 - BALANCE AC GRÖN RATTJUSTERING
10776 - BALANCE AC GUL RATTJUSTERING
10779 - BALANCE AC V-GUL RATTJUSTERING
10780 - BALANCE AC V-ORA RATTJUSTERING
1210601 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM VIT
1210602 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM ORANGE
1210603 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM RÖD
1210604 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM BLÅ
1210605 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM GRÖN
1210606 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM GUL
1210609 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM V-GUL

10623 - AC HJÄLM RÖD LÄRL STRECKKOD
10631 - BALANCE AC VIT SKYDDSHJÄ VISIR
10632 - BALANCE AC ORA SKYDDSHJÄ VISIR
10633 - BALANCE AC RÖD SKYDDSHJÄ VISIR
10634 - BALANCE AC BLÅ SKYDDSHJÄ VISIR
10635 - BALANCE AC GRÖN SKYDDSHJ VISIR
10636 - BALANCE AC GUL SKYDDSHJÄ VISIR
10641 - BALANCE AC SKYDDSHJ VIT LJUSBÅ
10652 - SKOGSPKT BALANCE AC LEFT/RIGHT
10653 - BALANCE AC RÖD M VISIR LÄRLING
10654 - BALANCE AC MARINBLÅ STD-INREDE
10771 - BALANCE AC VIT RATTJUSTERING
10772 - BALANCE AC ORANGE RATTJUSTERIN
10773 - BALANCE AC RÖD RATTJUSTERING
10774 - BALANCE AC BLÅ RATTJUSTERING
10775 - BALANCE AC GRÖN RATTJUSTERING
10776 - BALANCE AC GUL RATTJUSTERING
10779 - BALANCE AC V-GUL RATTJUSTERING
10780 - BALANCE AC V-ORA RATTJUSTERING
1210601 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM VIT
1210602 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM ORANGE
1210603 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM RÖD
1210604 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM BLÅ
1210605 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM GRÖN
1210606 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM GUL
1210609 - BALANCE AC SKYDDSHJÄLM V-GUL