Så här levererar du till oss - en person med varselväst transporterar paket på en transportkärra och en person med varselväst checkar av på en surfplatta

Guide för leverantörer

Inledning och syfte

Alligo AB (nedan kallat Alligo" eller "vi") är en ledande nordisk specialist inom verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skyddsutrustning. Genom våra varumärken TOOLS och Swedol, med dotterbolag, hjälper vi yrkesverksamma att få det de behöver för att få sin verksamhet att fungera. Syftet med denna förenklade guide är att göra dig som leverantör till bolagen inom Alligo medveten om vilka krav och förväntningar vi har på order, fakturahantering och leveranser till våra centrallager.

Vårt mål med denna guide är att order- och fakturahanteringen och leveransen ska ske så säkert och effektivt som möjligt, så att vi i vår tur kan hålla hög kvalitet och leveransprecision mot våra kunder.


Beställning


Orderhantering
Inköpsorder från Alligo AB kan skickas till dig via e-post eller EDI. Vi ber dig att aldrig tillåta beställningar utan att ha fått ett inköpsordernummer från oss. Det är mycket viktigt att vårt inköpsordernummer alltid finns med i all korrespondens mellan Alligo AB och leverantören.

Våra beställningar ska behandlas skyndsamt och orderbekräftelsen ska alltid mailas till ansvarig köpare eller gemensam brevlåda för orderbekräftelser eller via EDI. Ordersvar ska vara oss tillhanda senast vardag efter att beställningen skickats till leverantören. Varor som beställs i den avtalade inköpsmultipeln ska så långt det är möjligt undvikas från att dellevereras, detta gäller även beställningsvaror och specialartiklar. Om leverantören inte kan leverera hela kvantiteter eller multiplar måste köparen informeras. En leverantör måste leverera på begärt leveransdatum.

Orderbekräftelser ska innehålla

 • Datum för beställning

 • Leverantörens ordernummer

 • Kundens ordernummer

 • Leverantörens produktnummer

 • Kundens produktnummer

 • Leveransadress

 • Produktbeskrivning/namn

 • Pris per st, radsumma och totalt

 • Eventuella rabatter

 • Bekräftat leveransdatum

 • Information om delleveranser


Följe- och fraktsedel

 • Följesedeln ska alltid följa med godset och ska framgå av vad som faktiskt finns i den fysiska leveransen

 • Följesedeln ska vara uppdelad i två delar, huvudinformation och en beskrivning av varorna

 • Följesedel kan mailas till lagret (se e-post under adresser)

 • Följesedel ska alltid medfölja varor som ska transiteras

 • Vid leverans av stora mängder pallar ska det finnas en följesedel fäst på varje pall

 • Våra ordernummer ska sorteras i vår nummerserie

 • Fraktsedeln ska alltid följa med godset, utom vid de tillfällen då godset skannas med en mobil enhet


Följesedel – innehåll

Viktig information

 • Leverantör - namn och adress

 • Mottagare - namn och adress och

 • Valfri kontaktperson.

 • Sändningsnummer

 • Leveransdatum

 • Leverans stad

 • Frakt metod


Beskrivning av varorna

 • Vårt ordernummer

 • Leverantörens artikelnummer

 • Vårt artikelnummer

 • Beskrivning av artikeln

 • Kvantitet (antal enskilda enheter)


Fraktsedel – innehåll

 • Vårt ordernummer

 • Leverantör - namn och adress

 • Mottagare - namn och adress

 


Instruktioner för förpackning

 • Vi använder oss av fyra förpackningsnivåer, enkel enhet, innerlåda/bunt, ytterlåda och pallenhet

 • Alla artiklar som är kopplade till ett inköpsordernummer måste packas tillsammans och adresseras enligt vår inköpsorder

 • Olika artikelnummer ska vara tydligt åtskilda i laven på en pall, i en påse eller kartong och tydligt märkta med artikelnummer och namn

 • Om flera beställningar är förpackade i samma paket måste dessa vara tydligt åtskilda i paketet

 • Inköpsorder som ska transiteras måste separeras från lagerartiklar och skickas i olika paket

 • Inköpsorder med olika adresser får under inga omständigheter sampackas

 • Alla förpackningsenheter måste levereras med visuellt läsbara etiketter

 • Etiketter får inte fästas över logotyper


Förpackningsnivåer

Lastpall

 • Består av flera ytterkartonger eller enstaka enheter med ett och samma artikelnummer, placerade på en pall

 • Packad med plast för säker transport

 • Etiketten är tydligt märkt med;

  1. Beställningsnummer

  2. Produktnummer

  3. Kvantitet

  4. Vikt

 

Blandad pall

 • Består av flera ytterlådor med olika artikelnummer, placerade på en pall

 • Insvept i plast för säker transport

 • Förpackas så mycket som möjligt i nivåer med samma artikelnummer

 • Särskilj artikelnummer tydligt med t.ex. kartongark

 • Etiketten är tydligt märkt med;

  1. "Blandad pall" på etiketten

  2. Produktnummer

  3. Antal av varje produktnummer


Blandad låda

 • Består av olika artiklar i samma låda

 • Förpackas så mycket som möjligt i nivåer med samma artikelnummer

 • Särskilj artikelnummer tydligt med t.ex. kartongark

 • Förpackad med genomskinlig plast för säker transport

 • Etiketten är tydligt märkt med;

  1. "Blandad låda"

  2. Produktnummer

  3. Antal av varje produktnummer


Maximala mått och vikter

Längd x bredd x höjd i millimeter

Swedol – Örebro

Mått: 1200 X 800 X 1200

Vikt: 750 kg/pall

TOOLS Klær og Vern – Vestby

Mått:

 • 1200 x 800 x 600

 • 1200 x 800 x 1200

 • 1200 X 800 X 1800

 • 1200 X 800 X 2300


Vikt: 750 kg/pall

 

TOOLS AS - Vestby
Mått:

 • 1200 x 800 x 600

 • 1200 x 800 x 1200

 • 1200 X 800 X 1800

 • 1200 X 800 X 2300


Vikt: 750 kg/pall


TOOLS OY – Kotka

Mått: 1200 X 800 X 1200

Vikt: 750 kg/pall

Emballage

 • Förpackningen måste vara så stark och hållbar att den skyddar innehållet

 • Leveranserna måste vara välstrukturerade, paketerade och säkra leveranser

 • Använd helst genomskinlig plast så att mottagarna lättast kan identifiera varorna

 • Minska mängden engångs-, sjö-, byggpall etc.


Farligt gods

 • Leveranser av gods som klassas som farligt gods ska ske i enlighet med gällande lagstiftning, FN:s rekommendationer om transport av farligt gods

 • Vid leverans av till exempel kemikalier ska säkerhetsdatablad alltid följa med godset


Hållbarhet
Hållbarhet är viktigt för Alligo AB och vi arbetar ständigt för att vara hållbara i våra processer. Därför vill vi att leverantörer ska arbeta för att minimera avfallet, vilket bland annat kan göras genom att minska mängden emballage, fyllnadsmaterial och konsolidera leveranser till oss

Målet är att kunna återanvända eller sortera 95% av allt förpacknings- och fyllnadsmaterial i våra centrallager.


Allmänna krav på hållbarhet

 • Cellulosa i kartong och wellpappförpackningar ska vara helt baserad på oblekt massa, massa blekt utan klorgas eller hypoklorit och/eller återvunnen massa

 • Plast i förpackningen får inte innehålla PVC

 • Plastförpackningar måste märkas i enlighet med standarden DIN 6120 med tillhörande symbol, beroende på materialval


Frakt
Leverantören ska följa de instruktioner som i första hand anges i avtalet och i andra hand beställningen. Leverantörer får inte på eget initiativ använda TOOLS konton för mottagande frakt hos TOOLS transportörer. I de fall leveranser sker på leverantörens fraktavtal ska fraktkostnaden faktureras tillsammans med varorna och tydligt anges på varufakturan, om inte frakten är fri eller ingår i priset.

Pallar
Lastbärare i form av godkända EUR-pallar överförs till ALLIGOs pallkonto för leveranser till vårt centrallager.

Pallkontonummer

Swedol ABSchenker – 13636022

DHL – 167783

Delivery address to our warehouses

Sverige

SWEDOL AB
Swedol Logistikcenter
Pilängsgatan 1
70227 Örebro, SWEDEN

SWEDOL AB
C/O Transit
Pilängsgatan 1
70227 Örebro, SWEDEN

Receiving port

Mail: godsmottagare.orebro@alligo.com

 

 Norge

TOOLS AS
Toveien 41
1540 Vestby, NORWAY

TOOLS AS
C/O Transit
Toveien 41
1540 Vestby, NORWAY

Inbound: Entrance between gate 6 and 7
Outbound: Entrance between gate 16 and 17

Mail: inbound.vestby@alligo.com

TOOLS KLÆR & VERN
Toveien 41
1540 Vestby, NORWAY

 Inbound: Entrance between gate 6 and 7
Outbound: Entrance between gate 16 and 17

Mail: inbound.vestby@alligo.com

 

Finland

TOOLS SERVICE CENTER
TIKANKATU 7
48600 KOTKA, FINLAND


Instruktioner för fakturering

 • Fakturering ska ske med en faktura per inköpsorder, samlingsfakturering är inte tillåten.

 • Priset på fakturan ska motsvara det som levererats.

 • PDF-fakturor är att föredra och måste skickas till den angivna e-postadressen.

 • Varje bifogat dokument i ett e-postmeddelande räknas som en (1) unik faktura. Det innebär också att eventuella bilagor måste finnas i samma PDF-fil som fakturan.

 • Eventuella meddelanden eller annan information skickas till respektive orderavdelning.


Viktig information om fakturering

Fakturan ska innehålla;

 • Vårt ordernummer

 • Produktnummer

 • Levererad mängd

 • Fakturerat belopp per produkt och totalbelopp


Om fakturan avser en overheadkostnad ska kundens för- och efternamn anges under rubriken "Din referens". En faktura kan endast avse en order, dvs samlingsfakturor accepteras inte. Fakturan måste utfärdas till rätt företagsnamn. Dina fakturor ska vara utformade på ett sådant sätt att varje informationspost återkommer på samma plats på fakturan. Fakturor som inte uppfyller de angivna kriterierna kommer att returneras.


Fakturaadress

PDF-invoice: faktura@swedol.se

Faktura i pappersform:
Swedol AB
Box 631
135 70 Tyresö

Organisationsnummer: 556127-6188

EORI-nr: SE5561276188

För mer information om e-faktura: www.logiq.se/skicka-e-faktura/alligo/

 

NORGE

PDF-faktura: invoice@swedol.no