Certifieringar och policys - en kvinna pekar på en certifieringssymbol

Certifieringar och policys

Här hittar du Swedols certifieringar och policydokument. Swedol Sverige AB ingår i Alligo och agerar utifrån koncernens policyer.

Code of Conduct - Code of conduct

Kvalitets- och miljöpolicy - Kvalitets- och miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy - Arbetsmiljöpolicy

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat – Swedol Sverige AB - ISO 9001/14001/45001 (svenska) - ISO 9001/14001/45001 (engelska/english)

FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen - FTI certificate (svenska)

Policy kring konfliktmineraler - Policy on conflict minerals (engelska/english)

Svetskommissionen - Medlemsbevis, Svetskommissionen

DoC Declaration of conformity (PPE) - Sök efter produktcertifikat