Škoda Transtech sparar tid tack vare Smart Service

Jyrki Penttinen är chef för leverantörsutveckling på Škoda Transtech i Finland. De tillverkar vagnar för järnvägstrafik, bland annat spårvagnar, sovvagnar och biltransportsvagnar.

En normal dag i produktionen är uppdelad i tre skift. Under dygnets alla timmar svetsar personalen de så kallade korgarna och utrustar dem. Sedan, när alla tester blivit utförda, skickar de en färdig spårvagn eller tågvagn till kunden.

Jyrki berättar att en av fabrikens största utmaningar var att dela ut fabriksartiklarna från centrallagret. Eftersom de bara hade en lucka för utlämning blev det alltid trängsel när personalen skulle hämta sakerna. Det blev långa väntetider och mycket tid gick åt till att promenera fram och åter i den halvkilometerlånga fabriken. Det var allt annat än tidseffektivt.

Så snart de införde Smart Services distributionsskåp på fabriksområdet såg de stora förbättringar. Skåpen placerades nära användarna så att de hade tillgång till de mest använda produkterna. Därmed eliminerade de onödig rörelse och tidsåtgång inne i fabriken.

”Generellt gick införandet smidigt”, säger Jyrki. ”Det var så att säga en beställares drömprojekt. Speciellt när systemet började rulla på av sig självt.”

Nu när de har använt Smart Service-tjänsterna i ett år så har målen uppnåtts fullständigt. Tidigare gjorde de på ett år 10 000 inköpsorder för indirekta inköp. Nuförtiden gör de 5000 inköpsorder.

Varje inköpsorder betyder att de måste kontrollera beställningen, lagra den och ta emot den. Men dessa arbetsmoment försvinner i stort sett på grund av den utmärkta tillgängligheten som finns i den externa Smart Servicebutiken på området, menar Jyrki.

”Jag kan verkligen rekommendera Smart Service-tjänsterna”, säger han. ”De har ökat effektiviteten i vår produktion. Vi har färre inköpsorder och behöver inte längre ett centrallager.”

Dessutom ligger distributionspunkterna nära de anställda ute på fabriksområdet. Smart Service har underlättat för alla.

Kort om Smart Service:

Bäst kan man likna Smart Service vid en butik nära de anställda på fabriksgolvet, där de snabbt och lätt kan hitta de produkter de behöver – när de behöver det.

Skåpen eller hyllorna fyller du med det din produktion behöver – och vi sköter påfyllningen. På så vis slipper du onödiga tidstjuvar och kan fokusera på att utveckla din verksamhet. Du får också fullständig kostnadskontroll ner på individnivå.