Widerøe berättar om hur Smart Service effektiviserat produktionen

Kristian Jakobssen är Product Manager på Widerøe Technical Services AS. Widerøe är Norges största och enda fullskaliga underhållsleverantör för flygindustrin. De cirka 400 medarbetarna är fördelade på fem baser.

De genomför allt från omfattande diagnostik och reparationer, som kan ta upp till 20 000 arbetstimmar, det vill säga base maintenance, till line maintenance, vilket är lättare service eller mindre reparationer på flygplan som står vid gaten.

Kristian berättar att de valde att använda Smart Service på Widerøe Technical Services på grund av att de kunde erbjuda dem den bästa lösningen. Den krävde inget engagemang från personalen och gav dem ändå en säker tillgång till förbrukningsmaterial. 

”Vårt huvudbehov var att säkra tillgången av förbrukningsmaterial för att inte bli utan och behöva lägga tid på att leta eller rakt av inte få tag på förbrukningsmaterial så att produktionen stannar av”, säger Kristian.

Det viktiga för Widerøe var att få en enklare och mer effektiv vardag för mekaniker och tekniker.

Det har de fått också, enligt Kristian, men Smart Service har gett dem mer än så:

”Förbättringen vi har sett efter att vi har implementerat Smart Service”, säger han, ”är att vi har säker tillgång till förbrukningsmaterial och använder inte så mycket tid på manuella sysslor, såsom beställning. Det gör att vi får en bättre och effektivare produktion.”

Smart Service har effektiviserat Widerøes verksamhet. Nu har de det material de behöver för sitt underhållsarbete ständigt tillgängligt.

 

Kort om Smart Service:

Bäst kan man likna Smart Service vid en butik nära de anställda på fabriksgolvet, där de snabbt och lätt kan hitta de produkter de behöver – när de behöver det.

Skåpen eller hyllorna fyller du med det som är nödvändigt för din produktion – och vi sköter påfyllningen. På så vis slipper du onödiga tidstjuvar och kan helt fokusera på att utveckla din verksamhet. Du får också fullständig kostnadskontroll ner på individnivå.