Vi har minskat manuella inköpsordrar med 80 procent

Skoda Transtech tillverkar spårvagnar i finska Otanmäki. Fabriken har ett långvarigt samarbete med Swedol/TOOLS/Grolls för leverans av arbetskläder, verktyg och personlig utrustning. Nu med tillgång till produkter dygnet runt.

Våren 2022 började Skoda Transtech använda Smart Service. Lösningen har verkligen revolutionerat inköpsrutinerna. Bland annat har de tillgång till produkter dygnet runt. I fabriken.

Marko Hurskainen är fabriksdirektör på Skoda Transtech Oy, som är en del av den internationella koncernen Skoda Group. Fabriken i finska Otanmäki har omkring 650 medarbetare som tillverkar låggolvsspårvagnar och rullande järnvägsmateriel.

Vad köper ni genom Smart Service?

– Vi köper verktyg, arbetarskyddsprodukter, slipprodukter, svetsprodukter med mera. Tidigare köpte vi från flera olika tillverkare men nu har vi centraliserat inköpen till en leverantör, säger Marko Hurskainen.

Hur ser en typisk köpsituation ut?

– Vi har en stor automatiserad Smart Service-butik, tillgänglig dygnet runt. Den fungerar som ett centrallager. Sedan har vi 14 intelligenta varuskåp nära där vi jobbar. De är våra huvudsakliga inköpsställen. Vi kan hämta ut våra produkter smidigt, snabbt och kontrollerat.

Använder ni även andra kanaler när ni gör inköp från Swedol/TOOLS/Grolls?

– Ja, med direkta inköpsordrar. Om vi upptäcker att vi köper mycket av en viss produkt så uppgraderar vi den till en Smart Service-lösning. Vi övervakar vår inköpsdata och automatiserar distributionen utifrån den. Vi använder också datan för att kunna göra rätt förfrågningar till Swedol/TOOLS/Grolls, som i sin tur gör förändringar i produktportföljen.

Har Smart Service förändrat era inköpsprocesser?

– Vi har minskat antalet manuella inköpsordrar med upp till 80 procent tack vare automatiseringen i Smart Service.

Hur använder ni den data som genereras av Smart Service?

– Målet är att optimera så att produktionslinjerna alltid har rätt produkter nära sig. Om en arbetsstation använder få exemplar av en viss produkt kan den överföras till Smart Service-centrallagret – och vice versa. Vi övervakar också konsumtionsbeteenden med hjälp av datan.

Vilket mervärde skulle du säga att Smart Service innebär för er?

– Vi får bättre tillgång till produkter. Personalens gång- och väntetider har också kortats ner. Tidigare bar våra handledare ut produkter manuellt till användarna, det slipper de nu. Så de har också sparat tid. Vi har också fått bättre kontroll.

VAD SÄGER KUNDERNA OM SMART SERVICE?